Proč anděl vybral Dětskou dopravní nadaci? 

Proč anděl vybral Dětskou dopravní nadaci? 

Už při zrodu Mooryse přišla myšlenka, že to nebude “jen” pouhý šperk do vašeho vozu. Anděl se zrodil s posláním. Chránit, upozorňovat na bezpečnou jízdu a provázet vaše šťastné cesty. A také jsme toužili po přidané hodnotě a jakémsi vyšším poslání. Hledali jsme instituci, která pomáhá potřebným a zranitelným. Nadaci, která je spjata s dopravou a s jasným cílem. 

Bohužel ne všechny cesty jsou šťastné a ani andělé neuhlídají na cestách vše. Občas si osud nevybírá a dochází k dopravním nehodám, často vážným a tragickým. Je smutnou pravdou a bilancí, že na cestách umírají lidé. Nevinné duše, které se stávají oběťmi dopravních nehod jsou lidé jako my všichni. Ti, na které doma čekají jejich blízcí, jejich příbuzní, jejich děti. A právě ty pak trpí nejvíce. A proto ve chvíli, kdy jsme objevili Dětskou dopravní nadaci, bylo nad slunce i andělská křídla jasné, že právě toto je to místo, kde má Moorys pomáhat. 

 Dětská dopravní nadace

Je instituce, která vznikla v roce 2000 a navázala na činnost Dětské dopravní nadace vzniklé již v roce 1997. Působí tedy již více než 20 let. Stojí za ní osoby, které jsou téměř všechny spojené s dopravou a působí, či působili ve vedoucích funkcích ve společnostech, které se motorovými vozidly a dopravou přímo zabývají. Ze svých pozic zajišťují pro nadaci přísun finančních prostředků, jak pravidelnými peněžitými dary od firem, ve kterých působí, tak zajištěním peněžitých darů od firem se kterými ve své činnosti spolupracují, případně z jiných činností , které souvisí s dopravou.

Jak vznikla myšlenka Dětské dopravní nadace? 

Podnět ke vzniku nadace dal Ing. Petr Bold, který v době jejího vzniku působil jako generální ředitel společnosti Autoklub Bohemia Assistance a.s. a později společnosti GLOBAL ASSISTANCE a.s. Obě tyto společnosti se zabývaly pomocí řidičům v nouzi (asistence, pomoc při nehodách, odtahy vozidel atd.), takže situaci na silnicích, včetně následků dopravních nehod důvěrně znal. Věděl, že průvodním jevem rozvíjející se a sílící dopravní infrastruktury jsou četné dopravní nehody, mnohdy s tragickými následky. A nejhrozivější variantou jsou právě nehody, při nichž zahynou oba nebo jeden z rodičů a zanechají po sobě děti, případně děti mají v důsledku nehody trvalé následky na zdraví. Proto by mělo být úkolem společností, realizujících se  v dopravním byznysu, těmto dětem aspoň částečně finančně pomoci. S touto myšlenkou byla Dětská dopravní nadace založena a to i je jejím posláním.  

 Jak finanční prostředky pomáhají?

Uvědomujeme si, že nejrůznějších nadací je mnoho, a proto nás zajímalo, jak konkrétně peníze pomáhají. Při ztrátě rodiče o děti pečuje pozůstalý rodič, případně prarodiče, či jiní příbuzní a jejich finanční situace je pochopitelně nečekanou ztrátou ztížena. Proto jsou poskytované příspěvky určeny na udržení životního standardu, či jako pomoc při studiu a přípravě na budoucí povolání. Z příspěvků jsou obvykle financovány např. letní tábory, lyžařské kurzy, jazykové kurzy a školní pobyty, mimoškolní aktivity (sportovní, umělecké, jazykové), řidičský průkaz, nový počítač atd.

Za dobu své činnosti poskytla nadace finanční příspěvky ve výši téměř 12 mil. Kč  více než 400 dětem. Jen vloni pomohla nadace částkou 455 000 Kč 29 dětem. Finanční podporu mohou děti získávat opakovaně po dobu studia . Řada dětí je tak nadací  podporována od základní školy až do ukončení  vysokoškolského studia. 

Co spojilo Mooryse a Dětskou dopravní nadaci? 

Kromě všeho výše zmíněného, nám bylo sympatické, že nadace pomáhá výhradně dětem.  Máme možnost při předání daru potkat přímo obdarované a vidíme, jak jim náš příspěvek dělá radost a ulehčuje nelehkou situaci. Víme, že peníze jdou konkrétním osůbkám a také známe účel, jakým jim pomohou. 

“Jako tvůrkyně Mooryse jsem si vědoma, že Moorys má pomáhat, nejen řidičům, pro které je určený jako připomínač toho, jak se na silnicích chovat ohleduplně a bezpečne, ale je také symbolem pomoci potřebným a připomínkou, že kolem nás chodí lidé, kteří neměli tolik štěstí a těm je třeba podat ruku. 

Uvědomujeme si, že se nehody dějí den co den. V těch nejhorších případech po nich zůstávají děti, které ztrácejí rodiče nebo jsou zdravotně poznamenané na celý život. 

Ráda bych, aby tedy Moorys nejen zdobil, ale opravdu připomínal, že přemýšlet o své jízdě je důležité. Jsme rádi, že jsme přispěli v prvním roce naší spolupráce Dětské dopravní nadaci 37 500 Kč a i když situace je nyní, díky světovému dění nelehká, nevzdáváme se a věříme, že v letošním roce budeme moci přispět opět svou kapkou do moře radosti, podpory a naděje, kterou Dětská dopravní nadace svým svěřencům dává, dodává Tereza Novák Moreová, zakladatelka značky Moorys. 

nadace předání_1